Harmonogram spotkań

Termin

Tematyka spotkania

26 września 2019 r.

Wybór Rad Rodziców, przedstawienie dokumentów szkolnych, informacja dla rodziców klasy VIII o egzaminie.

14 listopada 2019 r.

Spotkania z wychowawcami, indywidualne konsultacje rodzica z nauczycielem.

9 stycznia 2020 r.

Zebranie z wychowawcami klas, podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020.

16 kwietnia 2020 r.

Spotkanie z wychowawcami klas.

Zamknij menu