Harmonogram spotkań

Termin

Tematyka spotkania

27 września 2018 r.

Wybór Rad Rodziców, przedstawienie dokumentów szkolnych, informacja dla rodziców klasy VIII o egzaminie.

21 listopada 2018 r.

Spotkania z wychowawcami, indywidualne konsultacje rodzica z nauczycielem.

30 stycznia 2019 r.

Zebranie z wychowawcami klas, podsumowanie I semestru roku szkolnego 2018/2019.

9 kwietnia 2019 r.

Spotkanie z wychowawcami klas.

13 maja 2019 r.

Spotkania z wychowawcami.

  
Zamknij menu