Najlepsi w szkole

Uczniowie z najwyższą średnią w pierwszym półroczu:

klasa IV

 1.  

klasa V A

 1.  

klasa V B

 1.  

klasa VI

 1.  

klasa VII

     1.

klasa VIII

 1.  

Uczniowie ze 100% frekwencją w pierwszym półroczu:

  •  
 • Średnia klas:

  • I miejsce klasa

 

 • Średnia frekwencji:
  • I miejsce klasa

 

 • Współzawodnictwo czytelnicze:

  • I miejsce klasa
  • II miejsce klasa
  • III miejsce klasa
  • IV miejsce klasa
  • V miejsce klasa
  • VI miejsce klasa
  • VII miejsce klasa
  • VIII miejsce klasa 
  • IX miejsce klasa
  • X miejsce klasa
Zamknij menu