W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie – Zapuściu istnieje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. „Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie – Zapuściu, ul. Jana Pawła II 64, 37 – 433 Bojanów. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia. Więcej informacji na stronie internetowej www.zspprzyszow.pl w zakładce obowiązek informacyjny lub w siedzibie Administratora”. 

Zamknij menu