Programy i projekty edukacyjne

  1. „Piękna Nasza Polska Cała”.
  2. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Czytające Przedszkolaki. Misiowy wolontariat”.
  3. „Magiczna Moc Bajek”.
  4. „Podróże Jeża ze Zgierza”.
Zamknij menu