Rada Rodziców

Przewodnicząca – Pani Elżbieta Kotwica
Zastępca Przewodniczącej – Pani Ewelina Ozga
Sekretarz – Pan Łukasz Derylak

Członkowie:
– Pani Małgorzata Luboch
– Pani Agnieszka Sulich
– Pani Anna Marut
– Pani Anna Kotwica
– Pani Joanna Jeż
– Pani Iwona Tonderys
– Pani Beata Suszko

Zamknij menu