Rada Rodziców

Przewodnicząca – Pani Ewelina Ozga
Zastępca Przewodniczącej – Pani Elżbieta Kotwica
Sekretarz – Pani Monika Sulich
Skarbnik – Pani Bożena Rachwał

Członkowie:
– Pani Joanna Jeż
– Pani Marzena Mozgawa
– Pani Kazimiera Serafin
– Pani Małgorzata Nowak
– Pani Anna Janiec
–  Pani Aurelia Gugała

Zamknij menu