Lp.

Przedmiot

Podręczniki

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

„NOWE Słowa na start 4” – zeszyt ćwiczeń, WYDAWNICTWO NOWA ERA

„NOWE Słowa na start 4” podręcznik, WYDAWNICTWO NOWA ERA

907/1/2017

2.

Język angielski

English Class A1″ – podręcznik i ćwiczenia, wydawnictwo PEARSON

840/1/2017

3.

Matematyka

„Matematyka z kluczem” – podręcznik do matematyki cz.1 i cz.2. Wydawnictwo NOWA ERA

875/1/2017

4.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

863/2017

5.

Historia

„Wczoraj i dziś”- podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

877/2017

6.

Muzyka

„Lekcja muzyki” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

852/12017

7.

Plastyka

„Do dzieła” – podręcznik do plastyki. Wydawnictwo NOWA ERA

903/1/2017

8.

Technika

„Karta rowerowa” – zajęcia techniczne w kl. 4 – 6 szkoły podstawowej. Wydawnictwo STANPOL

879/1/2017

9.

Informatyka

„Teraj bajty” – informatyka dla szkoły podstawowej kl. IV. Wydawnictwo Migra

806/1/2017

10.

Religia

„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik i ćwiczenia, Wyd. Diecezjalne Sandomierz

AZ-21-01/10-RA-1/13

Zamknij menu