Lp.PrzedmiotPodręcznikiNr dopuszczenia
1.Język polski

„NOWE Słowa na start 8” – zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo NOWA ERA

——-
„Nowe słowa na start 8” podręcznik, wydawnictwo NOWA ERA

907/5/2018

2.Język angielski

Repretytorium Ósmoklasisty” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo PEARSON

926/2018

3.Matematyka„Matematyka z kluczem” – podręcznik, zbiór zadań i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

875/2/2018

4.Biologia„Puls życia” podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

 

844/3/2018

5.Historia„Wczoraj i dziś”- podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA877/5/2018
6.Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro” – podręcznik. Wydawnictwo NOWA ERA

874/2017

7.Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyje i działam bezpiecznie” – podręcznik. Wydawnictwo NOWA ERA

846/2017

8.Informatyka„Teraz bajty” informatyka dla szkoły podstawowej kl. VIII. Wydawnictwo Migra

806/5/2018

9.Religia„Spotkanie za Słowem” – podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Diecezjalne Sandomierz

AZ-32-01/10-RA-10/13

10.Język niemiecki„Meine Deutschtour 8” – podręcznik i ćwiczenia. Wydawnictwo NOWA ERA

838/2/2018

11.Geografia„Planeta Nowa 8”- podręcznik. Wydawnictwo NOWA ERA

906/4/2018

12.Chemia„Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik. Wydawnictwo NOWA ERA

785/2/2018

13.Fizyka„Spotkanie z fizyką” – podręcznik. Wydawnictwo NOWA ERA

885/2/2018