Zajęcia pozalekcyjne

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

1.      

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Katarzyna Surma

2.      

Koło matematyczne

Małgorzata Walec

3.      

Koło polonistyczne „Jestem humanistą”

Anna Nalepa

4.      

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Alicja Piekarz

5.      

Koło przyrodnicze

Bogusława Kwaśnik

6.      

Zajęcia sportowe

Agnieszka Gałużny

7.      

Koło z fizyki

Grzegorz Musiał

8.      

Koło polonistyczne

Małgorzata Skrok

9.      

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Marta Serafin

10.  

Przygotowanie do sprawdzianu klasy III

Małgorzata Gawryl

11.  

Koło matematyczne Olimpek

Danuta Janiec

12.  

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy

Joanna Szewczyk

13.  

Koło przyrodnicze

Dorota Sulich

14.  

Koło matematyczne

Joanna Szewc

Zamknij menu